sábado, 9 de mayo de 2009

SAMBORI

¡Tus propias imágenes en una Slideshow para MySpace, Facebook, orkut o tu página web!mostrar todos los imagenes de esta slideshowPer a jugar no més fan falta un tros de pal o de guix, i una pedra plana o un tros de rajola.

Amb el primer se marca al terra un enreixat o caseller, amb deu o dotze requadres que s’omplin amb numeració correlativa. La pedra, tella o rajoleta, servirà per anar llançant-la successivament a cadascun dels espais marcats.

El primer jugador fa la seua tirada a l’espai número 1, i després salta a la pata coixa des de l’exterior a la casella, arreplega la tella i salta novament cap a fora. Si la rajoleta cau en una altra casella que no siga aquesta o damunt de les ratlles marcades, és produeix falta, i passa el torn al jugador o jugadora següent. Si tot va bé, el jugador torna a fer llançament, aquesta vegada a la casella número 2 i, sempre botant, avança per les caselles per arreplegar la peça i tornar a l’inici, tenint cura sempre de no xafar les ratlles.

I així, fins acabar els llançaments per la totalitat de les caselles. El jugador que fa una falta pot continuar el joc des de la casella on s’havia aturat, però sempre després que tots els altres jugadors hagueren jugat el seu torn. Quan un jugador completa la sèrie, pot elegir una casella com a pròpia i els altres jugadors han de completar els seus torns sense poder xafar-la, si el propietari no els dona permís.

No hay comentarios: